Nu vă-nșelați

Posted On
Nu vă-nșelați crezând că harul vă-ndreptățește-orice păcat
că poți să faci orice - și dacă vorbești de har - ești și iertat
căci harul iartă doar odată trecutul cel neștiutor
iar după-aceea poruncește neprihănirea - tuturor.

Nu vă-nșelați că iartă harul orice păcate orișicând
că dacă spui de har, ajunge - și poți apoi trăi-nșelând
că poți să minți, te poți ascunde și poți să te prefaci oricum
- nu-i o mai mare nebunie decât să mergi așa pe-un drum.

Nu vă-nșelați, - nu iartă harul păcatul cel făcut știind
nu credeți pe Hristos și harul orice păcate-ngăduind
nu vă mințiți pe voi și pe-alții că poți să faci orice prin har
satan pe nimenea nu-nșeală ca-n felu-acesta mai amar.

Nu, - harul nu vă-ndreptățește să vă prefaceți și mințiți
acela e un har fățarnic și mincinos și fals, să știți
adevăratul har învață s-o rupi cu tot ce-i păcătos
și să trăiești neprihănirea smerit și sincer în Hristos.

Nu vă-nșelați urmând pe orbii cei îngâmfați și prefăcuți
ce-nvață că prin har se poate trăi oricum, - ei sunt pierduți
și-aceasta-i o înșelăciune și-acela-i un satanic har
satan pe nimenea nu-nșeală ca-n felu-acesta mai amar!

Traian Dorz - "Nu vă-nșelați crezând"

Nu va inselati crezand ca harul va indreptateste orice pacat